Cookies

Als klant van EDENRED ECOSHOP, een dienst geleverd door ECOMARKET SRL, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op Rue des Garennes 70, 1070 Brussel – BTW: BE 0749.612.337, kunt u onze site anoniem bezoeken. Net als de meeste websites gebruiken we echter cookies. Wanneer u onze website bezoekt, stelt de cookie een willekeurig nummer in voor de browser dat niet de identiteit aangeeft. Cookies helpen EDENRED ECOSHOP te bepalen welke delen van de websites het populairst zijn, waar bezoekers naartoe gaan en hoe lang ze daar blijven. De gegevens worden gebruikt om diensten te implementeren en te ontwikkelen en advertenties op de websites te richten.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. In sommige gevallen kan deze preventie het navigeren op de pagina's of de website vertragen of onmogelijk maken.

Gegevensbeveiliging: Wij zorgen voor de beveiliging van de gegevens van onze diensten door methoden te gebruiken die in verhouding staan tot de ernst en de complexiteit van de bedreigingen, evenals de kosten. EDENRED ECOSHOP onderneemt acties om inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen of storingen die de gegevensbeveiliging beïnvloeden te verhelpen. Daarnaast doen wij al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van berichten of de bescherming van de privacy niet onnodig in het gedrang komt bij de uitvoering van bovengenoemde acties. Wij verstrekken informatie over acties met betrekking tot de gegevensbeveiliging van onze diensten en andere kwesties betreffende gegevensbeveiliging via geschikte kanalen, zoals onze website of klantbulletins.

Om inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen en storingen die de gegevensbeveiliging beïnvloeden te verhelpen, kunnen wij onder andere de ontvangst van e-mails verhinderen, virussen en andere malware uit berichten verwijderen en andere vergelijkbare technische maatregelen nemen binnen de toegestane en vereiste grenzen zoals gespecificeerd in de relevante wetgeving. Wij gebruiken fysieke, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen om de geheimhouding van berichten en identificatiegegevens die over het communicatienetwerk worden verzonden, te waarborgen. Deze acties verkleinen het risico dat gegevens over u aan derden worden onthuld en voorkomen misbruik of andere ongeoorloofde toegang. Sommige van onze diensten maken ook gebruik van gestandaardiseerde versleutelingsmethoden.

Houd er rekening mee dat u als gebruiker van de diensten van EDENRED ECOSHOP ook de meest geschikte methoden moet gebruiken om uw eigen gegevensbeveiliging te waarborgen. Wij raden u aan onze diensten en uw apparaten zorgvuldig op te slaan en te gebruiken en het gebruik ervan te controleren, bijvoorbeeld door veilige codes en unieke wachtwoorden te gebruiken, evenals voldoende antivirus- en firewallservices te gebruiken en deze samen met het besturingssysteem up-to-date te houden.