La Pachamama

«Fair Play»

Pachamama was de moedergodin van de Inca's. Voor ons symboliseert zij de verbinding met de aarde, de noord-zuidverbinding en de ouder-kindverbinding.

La Pachamama is een fair trade coöperatie, die ethische producten voor kinderen aanbiedt. Het kind is een belangrijk persoon aan wie wij kwaliteitsspeelgoed aanbieden, dat hem of haar zal voeden en verrijken. Kinderen verdienen producten die in overeenstemming zijn met de waarden die wij aan hen willen doorgeven: bescherming van onze planeet en respect voor de menselijke waardigheid in het ontwerp.

La Pachamama gelooft dat de coöperatie een vreugdevol antwoord op de crisis is, dat collectieve verantwoordelijkheid aanmoedigt en het nemen van verantwoordelijkheden om een agent van verandering te worden. Het functioneert volgens een democratisch en solidair proces, door middelen te bundelen in het belang van allen. Het is een factor van autonomie, veerkracht en sociale innovatie.

De Pachamama is resoluut een open deur naar de kleinsten, zowel stroomopwaarts (ambachtslieden, producenten) als stroomafwaarts (onafhankelijke winkels). Hun rol is het samenbrengen van de ambachtsman die werkt door zijn liefde en talent te investeren, en de koper van een voorwerp dat een verhaal, menselijke waarde en waardigheid in zich draagt. Zij beschouwen eerlijke handel als een vereiste van waardigheid voor iedereen, van de ambachtsman tot de detailhandelaar en de eindverbruiker. Volgens hen draagt de lokale eerlijke handel dezelfde waarden uit als de eerlijke handel tussen Noord en Zuid, en is het noodzakelijk ze verenigd te houden.

Sans titre 1200 1200 px 2022 11 03 T172804 157